روغن کنجد به صورت فله و ظرفي

روغن کنجد به صورت فله و ظرفي

قیمت :تماس بگيريد تومان (توافقی)
منطقه : اردکان
صنعت  توليد مواد غذاييویژهآگهی فوری
صنعت توليد مواد غذاييویژهفروش
صنعت توليد مواد غذاييآگهی فوری