ثبت نام در سایت اطلاعات اصناف مشمول حق عضویت می باشد. تعرفه های نمایش اگهی شما مطابق جدول ذیل می باشد 

یک ماهه
سه ماهه شش ماهه یکساله
       

30 هزار تومان

 

درج لینک

ارسال فایل ، کاتالوگ

امکان ارسال آگهی به شبکه های اجتماِیی

درج ویدیو

پکیج های امتیاز

اجازه استفاده از قیمت قابل مذاکره

دارای قسمت مزایده

دارای قسمت حراجی

نقشه گوگل

امکان چت

       

60 هزار تومان

 

درج لینک

ارسال فایل ، کاتالوگ

امکان ارسال آگهی به شبکه های اجتماِیی

درج ویدیو

پکیج های امتیاز

اجازه استفاده از قیمت قابل مذاکره

دارای قسمت مزایده

دارای قسمت حراجی

نقشه گوگل

امکان چت

       

100 هزار تومان

 

درج لینک

ارسال فایل ، کاتالوگ

امکان ارسال آگهی به شبکه های اجتماِیی

درج ویدیو

پکیج های امتیاز

اجازه استفاده از قیمت قابل مذاکره

دارای قسمت مزایده

دارای قسمت حراجی

نقشه گوگل

امکان چت

      

150 هزار تومان

 

درج لینک

ارسال فایل ، کاتالوگ

امکان ارسال آگهی به شبکه های اجتماِیی

درج ویدیو

پکیج های امتیاز

اجازه استفاده از قیمت قابل مذاکره

دارای قسمت مزایده

دارای قسمت حراجی

نقشه گوگل

امکان چت