بابل

تولید کننده توری سایبان گلخانه و اماکنفروش

تولید کننده توری سایبان گلخانه و اماکن

تولید و پخش انواع سایبان گلخانه (شید) و توری جمع آوری محصول
قیمت :12,000 تومان (توافقی)
مجموعه : لوازم صنعتي
منطقه : بابل
تولید کننده توری سایبان مونوتیپ و مونوفیلامنت و تیپفروش

تولید کننده توری سایبان مونوتیپ و مونوفیلامنت و تیپ

تولید کننده توری سایبان مونوتیپ و مونوفیلامنت و تیپ باتنوعی بیشت
قیمت :13,000 تومان (توافقی)
مجموعه : لوازم صنعتي
منطقه : بابل
تولید کننده توری سایبان مونوتیپ و مونوفیلامنت و تیپفروش

تولید کننده توری سایبان مونوتیپ و مونوفیلامنت و تیپ

تولید و پخش انواع سایبان گلخانه (شید) و توری جمع آوری محصول
قیمت :12,000 تومان (توافقی)
مجموعه : لوازم صنعتي
منطقه : بابل
اعطاي نمايندگي محصولات غذايي باديه در سراسر کشور

اعطاي نمايندگي محصولات غذايي باديه در سراسر کشور

حلب . پت . وکيوم . دبه
قیمت :توافقی
منطقه : بابل
دريل چکشي  وات دوو

دريل چکشي وات دوو

قیمت :-
مجموعه : صنعت
منطقه : بابل